เรียนขั้นพื้นฐาน 1,000 บาท

การเรียนขั้นพื้นฐาน 1,000บาท

(จะสอนต่างจากแฟนไชส์นะครับ)

1. สอนวิธีการผสมแป้ง (ไม่ใด้สอนสูตร)
2. สอนวิธีกวนใส้ครีม/ใส้สังขยา (ไม่ใด้สอนสูตร)
3. ถ้าจะขายต้องสั่งแป้งจากเราเท่านั้นครับ
4. สอนทำใส้ ปูอัด+แฮม/ปูอัด+สาหร่าย
5. สอนทำใส้กรอกชีส/ใส้กรอกรวมครัว
6. สอนทำใส้ ไข่นกกระทา+ไก่สับ/ใส้รวม

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial